Nattrådet är en oberoende organisation som verkar för att Stockholm ska bli en mer levande stad. Detta gör vi genom att minska avståndet mellan stadens beslutsfattare och nattlivsnäringen i Stor-Stockholm. Nattrådet drivs med hjälp av medel från organisationerna Fastighetsägarna och Stockholms Handelskammare.

I Nattrådets styrgrupp ingår:
Canan Yasar – Creative Director / Obeya
Nadja Chatti – Nattlivsexpert / Musikförläggare 
Jakob Grandin – Initiativtagare / Grundare Trädgården
Lisen Andreasson Florman – Trygghetsexpert
Jiasi Maciel – Producent Stadsteatern Vällingby
Hugo Johansson – Koordinator