Kontakta oss genom att höra av dig till någon av styrgruppens medlemmar.

Jakob Grandin – jakob@gatherfestival.com
Hugo Johansson – hugo@lvptn.com
Nadja Chatti – nadja.chatti@gmail.com
Canan Yasar – canan.yasar@obeyapr.se
Lisen Andreasson Floorman – lisen@nattskiftet.org