tisdag 28 maj 2019

Nattrådet höll i första Agenda: Natt på Changers Hub

Agenda: Natt #1 14 februari 2019

  • Introduktion av Nattrådet, vårt fokus samt status på nattlivet i Stockholm.
  • Fokus på temat ”En inkluderande natt”.
    Lisen Andreasson Florman från Nattskiftet introducerade ämnet och de kommande projekt som Nattrådet i samarbete med Make Equal och Nattskiftet lagt grund för.
  • Make Equal föreläste om deras arbete med inkludering, jämställdhet och mångfald.
  • Nattfrågan: Vi samlade in frågor från er och utser två av dessa som tas upp till diskussion på plats.