tisdag 19 juni 2018

Nattrådet deltog i panel om nattekonomi och harm reduction

Styrgruppsledamot Nadja Chatti deltog i ett panelsamtal i samband med att tidningen Vice anordnade föreläsning och paneldebatt runt harm reduction och nattekonomi på Södra Teatern, 7:e maj.

Deltagarna kunde där lyssna till en föreläsning av The Loop-grundaren Fiona Meesham som berättade om sitt arbete i med drogtester på festivalscenen i Storbritannien. Genom att låta evenemangsbesökare lämna in sina droger kan de dels få tillgång till information om riskerna med att bruka det inlämnade preparatet, de får också information om eventuella oönskade tillsatser samt huruvida de faktiskt erhållit den drog de tror att de har. Projektet har genomförts på en mängd större evenemang och festivaler i Storbritannien med lyckade resultat där man kunnat varna för farliga preparat och snabbt kunna bistå vårdpersonal med toxikologisk data.

Efter föreläsningen hölls ett samtal om huruvida projektet skulle vara tillämpbart i Sverige, efterföljt av en paneldiskussion med Anders Varveus, Ingmari Pagenkemper, Lill Lindqvist, Mattias Polanco och Nadja Chatti om hur kulturlivet och klubbar påverkas av droger, drogkonsumtion och om vilken påverkan Sveriges repressiva narkotikapolitik har på nöjesklimatet i Stockholm. Annika Ljung som först skulle medverka och företräda Polisen valde kort dessförinnan lämna återbud.